ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 อบต.ดอยหล่อ จัดทำบุญสำนักงานเนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง <22/04/62>

วันที่ 18 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดพิธีทำบุญสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงาน จากนั้นได้มีพิธีรดน้ำดำหัวนายก อบต.ดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ อบต.ดอยหล่อ, ปลัด อบต.ดอยหล่อ, หัวหน้าส่วนราชการ รดน้ำดำหัวกำนันตำบลดอยหล่อ, ท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อ, นายอำเภอดอยหล่อ และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรดอยหล่อ เพื่อแสดงความเคารพนับถือตามจารีตประเพณีล้านนาไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา 


 อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ <19/04/62>

วันที่ 16 เมษายน 2562 อำเภอดอยหล่อ นำโดย นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานและแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองอันงดงามของชาวล้านนาให้คงอยู่สืบไป 


 อบต.ดอยหล่อ จัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลดอยหล่อ <19/04/62>

วันที่ 11 เมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดงานรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในตำบลดอยหล่อ ตามประเพณีปี๋ใหม่เมือง ในงานมีการสอนการตัดตุงประเภทต่าง ๆ สำหรับใช้ในช่วงเทศกาลปี๋ใหม่เมือง การประกวดแข่งขันทำอาหารพื้นเมือง (เมนูลาบขม) จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิดให้กับผู้สูงอายุที่มีวันเกิดในเดือนเมษายน สร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมงานกันอย่างถ้วนหน้า 


 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ <17/04/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลดอยหล่อ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อปพร.อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีเปิดโครงการ โดยจะมีการตั้งจุดบริการประชาชน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ณ หน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อ ร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ <17/04/62>

วันที่ 3 เมษายน 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อรับสถานการณ์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่าง ๆ โดยสมมุติเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถยนต์ มีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 15 คน ณ โรงพยาบาลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com