ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน <14/06/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ประเภทประชาชนทั่วไป (ภายในตำบลดอยหล่อ) เริ่มการแข่งขัน วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ณ สนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ สมัครได้ที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โทร.0-5336-9049 (ฟรีค่าสมัคร รับสมัครถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 จำนวนจำกัดเพียง 12 ทีม) 


 สนง.อัยการคุ้มครองสิทธิฯ ตรวจเยียมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิฯ อบต.ดอยหล่อ <12/06/62>

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายชัยณรงค์ สุวรรณโน อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด และนางสาวพนัชกร ฮงประยูร นิติกรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์ฯ เข้าตรวจเยี่ยม บริการให้คำปรึกษา ช่วยเหลือด้านกฎหมายและอรรถคดีแก่ประชาชนตำบลดอยหล่อ โดยจะมีการตรวจเยี่ยมครั้งต่อไป (ครั้งที่ 4) ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประชาสามารถสามารถขอรับคำปรึกษาด้านกฎหมายได้ตามวันเวลาดังกล่าว 


 อบต.ดอยหล่อ ร่วมกับ มช. ประชุมวางแผนพัฒนางานสาธารณสุข <10/06/62>

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกับรองคณบดี คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อวางแผนร่วมมือพัฒนางานสาธารณสุขและดูแลสุขภาพของพี่น้องตำบลดอยหล่อ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุนบอล 7 คน <07/06/62>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 ประเภทประชาชนทั่วไป (ภายในตำบลดอยหล่อ) เริ่มการแข่งขัน วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ชิงเงินรางวัลพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ณ สนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ สมัครได้ที่กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โทร.0-5336-9049 (ฟรีค่าสมัคร รับสมัครถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 จำนวนจำกัดเพียง 12 ทีม) 


 อบต.ดอยหล่อ มอบรถเข็นและเบาะลมให้ผู้พิการและผู้ยากไร้ <05/06/62>

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 จิตอาสาตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, พนักงานเจ้าหน้าที่, ผอ.รพ.สต.สิริมังคลาจารย์, อสม., จิตอาสาบ้านเหล่าเป้า, จิตอาสาบ้านปากทางเจริญ มอบเบาะลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย คือ นางทอน แก้วแสง หมู่ที่ 3, นางดำ จันทร์จี๋ หมู่ที่ 4, นายอิน ใจสัตย์ หมู่ที่ 20 และมอบรถเข็นให้กับนายสมควร แก้วมณี หมู่ที่4 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้ในตำบลดอยหล่อ
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com