ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานประเพณีสวดอิติปิโส 108 จบ <12/12/61>

วันที่ 11 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานประเพณีสวดอิติปิโส 108 จบ เพื่อเป็นการเสริมสร้างมงคลชีวิต และอนุรักษ์จารีตประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น โดยสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท ณ วัดปากทางเจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมกิจกรรมวันที่ 5 ธันวาคม 2561 <06/12/61>

วันที่ 5 ธันวาคม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอดอยหล่อ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย 


 อบต.ดอยหล่อ จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ <04/12/61>

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 เพื่อเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย และกิจกรรม Big Cleaning Day (กิจกรรม 5 ส) ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อสุขอนามัยที่ดี สภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัย สะอาด สวยงาม น่าอยู่ 


 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (งานพัสดุ) <03/12/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มีความประสงค์จะสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตามกรอบแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – พ.ศ. 2563)
รับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป
สังกัด งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายการเงิน กองคลัง รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เฉพาะวัน เวลาราชการ ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป : 2272_1291_pagadd.pdf (147 KB.) 


 แหล่งท่องเที่ยวผาช่อ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ <30/11/61>

เข้าสู่ช่วง High Season ขอแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นประติมากรรมตามธรรมชาติ สุดแสนวิจิตรพิสดาร สวยงาม ตระการตา และบรรยากาศดีมาก....ต้องที่นี่เลยค่ะ "ผาช่อดอยหล่อ" แกรนด์แคนยอนเมืองไทย นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว บริการห้องพัก จุดกางเต็นท์ ได้ที่ 093-2780629....อย่าลืมมาเที่ยวกันเยอะ ๆนะคะ

ผาช่อ เป็นตะกอนที่มีการสะสมตัวเป็นชั้น ๆ ประกอบด้วยชั้นหิน ชั้นดิน ชั้นทราย และชั้นทรายแป้ง ภายหลังตะกอนพวกนี้ถูกดันตัวสูงขึ้น ปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น ฝน ลม กัดเซาะชะล้างผิวชั้นตะกอน เกิดเป็นลวดลายที่สวยงามอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ตะกอนยุคนี้ได้รับการศึกษาจากนักธรณีวิทยาทราบว่าเป็นตะกอนยุคเทอเชียรี อายุ 5 ล้านปี
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com