ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอดอยหล่อ <15/02/61>

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอดอยหล่อ ประจำปี 2561 โดยมีนายอรุณ ศรีใส นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาบ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานของเด็ก ๆ จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วอำเภอดอยหล่อ 


 ประชุมการดำเนินงานกองทุนสวัสการชุมชนตำบลดอยหล่อ <31/01/61>

วันที่ 30 มกราคม 2561 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอยหล่อ จัดประชุมการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอยหล่อ ประจำปี 2561 แก่สมาชิกกองทุนฯ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ กล่าวพบปะกับสมาชิกกองทุนฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ผู้สูงอายุตำลดอยหล่อ <22/01/61>

ศูนย์พัฒาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอยหล่อ จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ แลกของขวัญผู้สูงอายุ และมอบของขวัญของรางวัลมากมายให้กับผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2561 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้พบปะร่วมกิจกรรมกับเพื่อนฝูง และมีความสุขกับการดำเนินชีวิต เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 


 ขอเชิญติดตามข้อมูลข่าวสารกระทรวงมหาดไทย <17/01/61>

ขอเชิญติดตามข้อมูลข่าวสาร นโยบายสำคัญ และผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ ได้แก่ Facebook Fanpage : "กระทรวงมหาดไทย PR" Twitter : "กระทรวงมหาดไทย PR" และ Instagram : "กระทรวงมหาดไทย PR" ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ 


 ภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจ <16/01/61>

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ทรงขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนทุกหมู่เหล่าและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ เรียบร้อย และสมพระเกียรติยิ่ง
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com