ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 ร้องเรียนสถานประกอบการผลิตยางมะตอย <06/08/63>

ตรวจสอบข้อร้องเรียนสถานประกอบการผลิตยางมะตอย 


 อบต.ดอยหล่อ รับสมัครตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา <05/08/63>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ รับสมัครเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ 1 อัตรา ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้ที่จะสมัครสามารถซื้อใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ตั้งแต่วันที่ 13 – 24 สิงหาคม พ.ศ.2563 เฉพาะวัน เวลาราชการ รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
รับสมัคร ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก : 3101_2080_pagad3.pdf (152 KB.) 


 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง <05/08/63>

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 


 อบต.ดอยหล่อ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น <04/08/63>

อบต.ดอยหล่อ รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 (เฉพาะวันทำการ) รายละเอียดตามประกาศแนบท้ายนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร
รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น : 3100_2079_padad123.pdf (129 KB.) 


 ปลัด อบต.ดอยหล่อ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย <04/08/63>

ปลัด อบต.ดอยหล่อ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com