ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ วัดดอนชื่น <23/05/61>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาฯ พร้อมด้วย ส.อบจ.ประเสริฐ ทรงคำ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเจดีย์ และรูปเหมือนครูบาสุข อานนฺโท อดีตเจ้าอาวาสวัดดอนชื่ื่น โดยอุดหนุนงบประมาณ จำนวน 30,000 บาท เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ณ วัดดอนชื่น อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 ไหว้พระภูมิเจ้าที่ เดือน 9 เหนือ <18/05/61>

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสประเพณีเดือน 9 เหนือ (ล้านนา) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ 


 สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อบรมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน <15/05/61>

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้และให้คำปรึกษากฎหมายเบื้องต้นแก่ประชาชน โดยวิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยหล่อ กล่าวเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย <30/04/61>

วันที่ 25 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคาร บ้านเรือน สิ่งก่อสร้าง โดยได้มอบกระเบื้่องมุงหลังคา จำนวน 2,369 แผ่น เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนทั้ง 26 หมู่บ้านในเขตตำบลดอยหล่อ ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารสวนตำบลดอยหล่อ 


 สระเเกล้าดำหรัวอดีต ส.ส.สุรพล เกียรติไชยากร <20/04/61>

วันนี้ (18 เม.ย.61) องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมสระเกล้าดำหัวท่านอดีต ส.ส.สุรพล เกียรติไชยากร เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com