ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การขับเคลื่อนจริยธรรม
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบาย No Gift Policy
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานภาษี
ข้อมูลสนามกีฬาในตำบลดอยหล่อ
ข้อมูลศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ
 
 

 
 เพิ่มกระทู้ / โพสต์ข้อความ
 ลําดับ ชื่อกระทู้ เขียน/อ่าน วันที่
03835 IP:117.120.29.218 เว็บหวยออนไลน์ เฮียเก่ง999 0/1 13/07/67
03834 IP:117.120.29.218 เฮียเก่ง999 เว็บหวยออนไลน์มาแรงสุดๆ 1 0/1 13/07/67
03833 IP:117.120.29.218 เ ฮี ย เ ก่ ง บริการทุกระดับประทับใจ 0/3 13/07/67
03832 IP:5.104.85.127 จ่ายชัวร์คุ้มค่า 0/2 13/07/67
03831 IP:117.120.29.218 ไม่มีคำว่าโกงต้องที่นี่ เฮียเก่ง999 0/3 13/07/67
03830 IP:5.104.85.127 เล่นง่ายได้เงินจริง จ่ายชัวร์คุ้มค่า 0/3 13/07/67
03829 IP:117.120.29.218 ทางเว็บ เฮียเก่ง999 ยินดีให้บริการ 0/3 13/07/67
03828 IP:117.120.29.218 เฮียเก่ง999 เว็บหวยออนไลน์มาแรงสุดๆ..ภ 0/4 12/07/67
03827 IP:117.120.29.218 เวบ โฉมใหม่ เฮียเก่ง999 0/3 12/07/67
03826 IP:117.120.29.218 เล่นง่ายได้เงินจริง จ่ายชัวร์คุ้มค่า 0/4 12/07/67
03825 IP:117.120.29.218 เว็บหวยออนไลน์ เฮียเก่ง999มาเเรงสุดๆ 0/3 12/07/67
03824 IP:117.120.29.218 ใครอยากเป็นเศรษ ฐีไม่ควรพลาด 0/3 12/07/67
03823 IP:117.120.29.218 เว็บหวยออนไลน์ เฮียเก่ง999 0/3 12/07/67
03822 IP:117.120.29.218 จ่ายเงินรางวัลได้รวดเร็ว 0/2 11/07/67
03821 IP:117.120.29.218 เว็บหวยออนไลน์ เฮียเก่ง999 0/3 11/07/67
03820 IP:117.120.29.218 เฮียเก่ง999 เว็บหวยออนไลน์มาแรงสุดๆ..ภ 0/3 11/07/67
03819 IP:117.120.29.218 เ ฮี ย เ ก่ ง 999 มั่นคงปลอดภัย 0/2 11/07/67
03818 IP:117.120.29.218 แจกหนัก แจกแบบอลังการ 0/4 11/07/67
03817 IP:117.120.29.218 เฮียเก่ง999 0/5 11/07/67
03816 IP:27.131.138.148 నล็อനLว็บตรง ا&... 0/4 11/07/67
03815 IP:117.120.29.218 เฮียเก่ง999 l ล่ น ง่า.ย ได้จ.ริง1oo% 0/7 11/07/67
03814 IP:117.120.29.218 ทางเว็บ เฮียเก่ง999 ยินดีให้บริการ 0/2 10/07/67
03813 IP:117.120.29.218 เฮียเก่ง999 เว็บหวยออนไลน์มาแรงสุดๆ ภ 0/4 10/07/67
03812 IP:117.120.29.218 เ ฮี ย เ ก่ ง หวยออนไลน์ที่ทันสมัย 0/3 10/07/67
03811 IP:117.120.29.218 เตรียมแจกกันอย่างยิ่งใหญ่กว่าครั้งใด 0/4 10/07/67
03810 IP:117.120.29.218 เล่นง่ายได้เงินจริง จ่ายชัวร์คุ้มค่า 0/4 10/07/67
03809 IP:45.80.184.12 เฮียเก่ง999.comเว็บหวยออนไลน์มาแรงและติด อันด... 0/2 10/07/67
03808 IP:117.120.29.218 เว็บหวยออนไลน์ เฮียเก่ง999 0/2 10/07/67
03807 IP:117.120.29.218 จ่ายเงินรางวัลได้รวดเร็ว 0/3 09/07/67
03806 IP:46.232.120.28 เฮียเก่ง999 เว็บหวยออนไลน์มาแรงสุดๆ ภ 0/4 09/07/67
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55 

 

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2024 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com