ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
 เพิ่มกระทู้ / โพสต์ข้อความ
 ลําดับ ชื่อกระทู้ เขียน/อ่าน วันที่
01015 IP:124.120.127.176 คู่มือสอบ(ชัวร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ก... 0/0 18/02/61
01014 IP:124.120.127.176 (บอกแนวข้อสอบ) เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติง... 0/1 18/02/61
01013 IP:124.120.127.176 (ใหม่ล่าสุด)คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมป... 0/1 18/02/61
01012 IP:115.87.98.217 ชุดติวสอบ+หนังสือสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่า... 0/15 21/01/61
01011 IP:115.87.98.217 คู่มือสอบ(ชัวร์) เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากา... 0/13 21/01/61
01010 IP:115.87.98.217 คู่มือเตรียมสอบ(ใหม่) เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่... 0/12 21/01/61
01009 IP:124.120.109.114 [PDF]ข้อสอบ+เฉลย+คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการคลัง... 0/16 12/01/61
01008 IP:124.120.109.114 Load หนังสือสอบ NO.1 เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัต... 0/15 12/01/61
01007 IP:124.121.185.19 +เตรียมตัวสอบ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม ส... 0/13 11/01/61
01006 IP:182.232.77.219 #E-BOOK#แนวข้อสอบ นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านกา... 0/23 23/12/60
01005 IP:182.232.77.219 (LOAD PDF)แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ส... 0/18 23/12/60
01004 IP:182.232.77.219 (LOAD PDF)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงา... 0/25 23/12/60
01003 IP:182.232.77.219 (LOAD PDF)แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน สำนักงาน... 0/52 23/12/60
01002 IP:182.232.77.219 [ชุดติว]แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ สำนักงานป... 0/12 23/12/60
01001 IP:182.232.77.219 [ชุดติว]แนวข้อสอบ ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ตัดเย็บเ... 0/42 23/12/60
01000 IP:182.232.77.219 [ชุดติว]แนวข้อสอบ ครูฝึกฝีมือแรงงาน (สิ่งประด... 0/22 23/12/60
00999 IP:182.232.77.219 หนังสือสอบ ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างเครื่องยนต์... 0/14 23/12/60
00998 IP:182.232.77.219 หนังสือสอบ ครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างศิลปหัตถกรร... 0/15 23/12/60
00997 IP:182.232.77.219 หนังสือสอบ นักจิตวิทยา สำนักงานประกันสังคม 0/16 23/12/60
00996 IP:182.232.77.219 คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักกิจกรรมบำบัด สำนักงานป... 0/14 23/12/60
00995 IP:182.232.77.219 คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นักกายอุปกรณ์ สำนักงานประ... 0/10 23/12/60
00994 IP:182.232.77.219 คู่มืิิอสอบ+แนวข้อสอบ ผู้ช่วยครูฝึกฝีมือแรงงา... 0/10 23/12/60
00993 IP:182.232.77.219 (เด็ดๆ)แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานฝึกอาชีพ (งานไม้)... 0/7 23/12/60
00992 IP:182.232.77.219 (เด็ดๆ)แนวข้อสอบ ครูฝึกฝีมือแรงงาน (งานไม้) ส... 0/14 23/12/60
00991 IP:182.232.77.219 (เด็ดๆ)แนวข้อสอบ ครูฝึกฝีมือแรงงาน (เกษตรกรรม... 0/11 23/12/60
00990 IP:182.232.77.219 >ออกแม่น<แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน สำ... 0/10 23/12/60
00989 IP:182.232.77.219 >ออกแม่น<แนวข้อสอบ พยาบาลวิชาชีพ สำนัก... 0/12 23/12/60
00988 IP:182.232.77.219 >ออกแม่น<แนวข้อสอบ นักกายภาพบำบัด สำนัก... 0/10 23/12/60
00987 IP:182.232.77.219 [อัปเดตแล้ว]แนวข้อสอบ ดับเพลิง ตำรวจตระเวนชาย... 0/12 23/12/60
00986 IP:182.232.70.17 +อัปเดตล่าสุด+แนวข้อสอบ นายช่างศิลปกรรม (ด้าน... 0/18 22/12/60
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24 

 

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com