ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก: 26 มิถุนายน 2561 วันต่อต้านยาเสพติดโลก (25/06/61)
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุตำบลดอยหล่อ: วันนี้ (22 มิ.ย.61) ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหา... (22/06/61)
อบต.ดอยหล่อ ร่วมจัดนิทรรศการงานตลาดประชารัฐกองบัญชาการกองทัพไทย: วันที่ 18 มิถุนายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยต... (20/06/61)
การแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง การแส... (22/06/61)
ผลการตรวจประเมิน LPA ประจำปี 2561: วันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) คณะที่ 3 ได้มา... (20/06/61)
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดประชุมฝึกทักษะฝีมือผู้มีรายได้น้อยตำบลดอยหล่อ: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดประชุมผู้ม... (11/06/61)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่ือง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา (ซื้อสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย): (15/06/61)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถพยาบาลฉุกเฉิน ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน ขห 6476 เลขครุภัณ... (11/06/61)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: (11/06/61)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยเพื่อปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านหมู่ที่ 1-26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e... (23/05/61)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ: (01/05/61)
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ : (30/04/61)

 

 

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวตำบลดอยหล่อ
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)กรมพัฒนาพลังงานทด... <26/05/61>
 อธิบายแนวข้อสอบ+เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากา... <21/05/61>
 โหลดแนวข้อสอบ+เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศย... <21/05/61>
 คลิก+แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(ทั่วไป) กรมส่... <27/02/61>
 เครื่องพิมพ์เช็ค <22/02/61>
 คู่มือสอบ(ชัวร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม... <18/02/61>
 (บอกแนวข้อสอบ) เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงา... <18/02/61>
 (ใหม่ล่าสุด)คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ... <18/02/61>
 ชุดติวสอบ+หนังสือสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน <21/01/61>
 คู่มือสอบ(ชัวร์) เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน <21/01/61>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าล้อ หัวหน้ากลุ่ม คุณสายพิณ ศรีสถาพร
เครื่องประดับถักเชือก นางสาวเยาวลักษณ์ เชื้อไทย
หจก.ธิติพูนผล (บิ๊กแมตช์ ขิงเม็ด)
กระเป๋าผ้า นางสมอน จาถานัน

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com