ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
อบต.ดอยหล่อ ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาการระบายน้ำของฝายดอยน้อย ครั้งที่ 2: วันที่ 17 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์กา... (18/10/61)
รองนายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมกิจกรรม "วิ่งเพลิน เดินชิล ชมวิวหนองสะเรียม" : วันที่ 14 ตุลาคม 2561 นายจรูญ คำวงศ์ศา รองนายกองค์การ... (16/10/61)
นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9: วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอ... (16/10/61)
อบต.ดอยหล่อ ร่วมตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน : คืนวันที่ 17 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ อำเภ... (18/10/61)
อบต.ดอยหล่อ จัดประชุมแก้ไขปัญหาการระบายน้ำของฝายดอยน้อย: วันนี้ (13ต.ค.61) องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประชุมหารือกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพ... (16/10/61)
มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตำบลดอยหล่อ: วันนี้ (12ต.ค.61) งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่... (12/10/61)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: (09/10/61)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถ-รับ-ส่งนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก: (28/09/61)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ตค.61): (28/09/61)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัางเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562: (10/09/61)
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบผิวเรียบ(Cape Seal) และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๔ โ... (04/09/61)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำปิงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและระบายน้ำป้องกันอุทกภัยรักษา... (03/07/61)

 

 

วัดสิริมังคลาจารย์ ประวัติความเป็นมา วัดสิริมังคลาจารย์ สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2509 เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน เดิมชาวบ้านในหมู่บ้าน พื้นเพย้ายมาจากอำเภอฮอด เมื่อปี พ.ศ.2507 สาเหตุจากได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนภูมิพล จึงได้โยกย้ายมาอยู่ที่แห่งนี้ และได้ร่วมกันก่อสร้างณาปนสถานขึ้น และริเริ่มก่อสร้างวัดในเวลาต...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 ทางเข้า Goldenslot <08/10/61>
 ทางเข้า Goldenslot <08/10/61>
 ใครอยากรวย!!คลิก <01/10/61>
 เครื่องพิมพ์เช็คสำหรับ อบต. เทศบาล <17/07/61>
 ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "การใช้ SketchUp และ Profile b... <05/07/61>
 ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างข... <05/07/61>
 แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)กรมพัฒนาพลังงานทด... <26/05/61>
 อธิบายแนวข้อสอบ+เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากา... <21/05/61>
 โหลดแนวข้อสอบ+เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศย... <21/05/61>
 คลิก+แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(ทั่วไป) กรมส่... <27/02/61>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มแหนมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณเพียรศรี ประทุมทา
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าล้อ หัวหน้ากลุ่ม คุณสายพิณ ศรีสถาพร
หจก.ธิติพูนผล (บิ๊กแมตช์ ขิงเม็ด)
กลุ่มเย็บผ้าประชารัฐบ้านวังขามป้อม นายนิกร สิทธิชาติ

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com