ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
การแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอดอยหล่อ: วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ... (15/02/61)
ประชุมการดำเนินงานกองทุนสวัสการชุมชนตำบลดอยหล่อ : วันที่ 30 มกราคม 2561 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดอยหล่อ จัดประชุมการดำเนินงานของกองทุนส... (31/01/61)
กิจกรรมสวัสดีปีใหม่ ผู้สูงอายุตำลดอยหล่อ : ศูนย์พัฒาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลดอยหล่อ จัดกิจกรรมสวัสดีปีใหม่ แลกของขวัญผ... (22/01/61)
โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ดอยหล่อ : วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค... (15/02/61)
นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ : วันที่ 31 มกราคม 2561 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอยหล่อ ร่วมกับ สนจ.เชียงใ... (05/02/61)
นักกีฬาตำบลดอยหล่อ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561: วันที่ 28 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวั... (31/01/61)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: (13/02/61)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: (05/02/61)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: (29/01/61)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดอยน้ัอย โดยวิธีคัดเลือก: (19/12/60)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลแบบกรวดกรุรอบบ่อ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ: (18/12/60)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ และถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จำนวน 4 โครงการ: (12/12/60)

 

 

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวตำบลดอยหล่อ
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 คู่มือสอบ(ชัวร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม... <18/02/61>
 (บอกแนวข้อสอบ) เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงา... <18/02/61>
 (ใหม่ล่าสุด)คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ... <18/02/61>
 ชุดติวสอบ+หนังสือสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน <21/01/61>
 คู่มือสอบ(ชัวร์) เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน <21/01/61>
 คู่มือเตรียมสอบ(ใหม่) เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน <21/01/61>
 [PDF]ข้อสอบ+เฉลย+คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน... <12/01/61>
 Load หนังสือสอบ NO.1 เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน กรมบั... <12/01/61>
 +เตรียมตัวสอบ+ข้อสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม สำนักงานศาล... <11/01/61>
 #E-BOOK#แนวข้อสอบ นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน สำนัก... <23/12/60>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มแหนมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณเพียรศรี ประทุมทา
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านท่าล้อ หัวหน้ากลุ่ม คุณสายพิณ ศรีสถาพร
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังธารทอง หัวหน้ากลุ่ม คุณสมพร วรรณเเถิน
กาแฟอมก๋อย กาแฟอมก๋อย

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com