ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
แสดงความยินดีกับคุณครู ศพด.อบต.ดอยหล่อ ที่ได้รับรางวัลครูผู้ดูแลเด็กดีเด่น : คณะผู้บริหาร นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์... (17/09/61)
อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ : วันที่ 12-13 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ... (14/09/61)
อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการวัยใส ใส่ใจป้องกัน และแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม: วันที่ 11 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการ... (14/09/61)
อบต.ดอยหล่อ อบรมให้ความรู้ด้านการระงับอัคคีภัย: วันที่ 12 กันยายน 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบ... (14/09/61)
อบต.จัดโครงการส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561: วันที่ 7-8 กันยายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่... (10/09/61)
นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานเปิดป้ายศาลาพระพรหมมงคล รพ.สต.บ้านสิริมังคลาจารย์: วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์... (10/09/61)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ ปร... (20/09/61)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบผิวเรียบ และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟั... (14/09/61)
ประกาศองค์การบริาหรส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศผู้ชยะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้ตามโครงการสนับสนุนดูแล: (12/09/61)
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจัางเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562: (10/09/61)
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบผิวเรียบ(Cape Seal) และปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน จำนวน ๔ โ... (04/09/61)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำปิงเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและระบายน้ำป้องกันอุทกภัยรักษา... (03/07/61)

 

 

วัดม่อนห้วยแก้ว ประวัติความเป็นมา วัดม่อนห้วยแก้ว เป็นวัดในสังกัดมหานิกาย แรกก่อตั้งใช้ชื่อว่าสำนักสงฆ์รัตนาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหลังม่อน หมู่ที่ ๑๔ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่อยู่ในโฉนดที่ดินเลขที่ ๘๘๙ (นส ๔ จ) ทิศตะออกและทิศใต้ติดกับหมู่บ้านจัดสรร ทิศเหนือและทิศตะวันตกติด...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 เครื่องพิมพ์เช็คสำหรับ อบต. เทศบาล <17/07/61>
 ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "การใช้ SketchUp และ Profile b... <05/07/61>
 ขออนุญาต ขอเชิญอบรม "หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้างข... <05/07/61>
 แนวข้อสอบนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล)กรมพัฒนาพลังงานทด... <26/05/61>
 อธิบายแนวข้อสอบ+เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากา... <21/05/61>
 โหลดแนวข้อสอบ+เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง กรมท่าอากาศย... <21/05/61>
 คลิก+แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(ทั่วไป) กรมส่... <27/02/61>
 เครื่องพิมพ์เช็ค <22/02/61>
 คู่มือสอบ(ชัวร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม... <18/02/61>
 (บอกแนวข้อสอบ) เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงา... <18/02/61>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มแหนมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารเหล่าเป้า หัวหน้ากลุ่ม คุณเพียรศรี ประทุมทา
กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านดงป่าหวาย หัวหน้ากลุ่ม คุณสุกัญญา อุปนันท์
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังธารทอง หัวหน้ากลุ่ม คุณสมพร วรรณเเถิน
หนึ่งดอยหล่อกระถางรถยนต์ นางสาววรกานต์ หยู่จันทร์

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com