ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
การก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบ (Cape Seal) หมู่ที่ 16 เชื่อมบ้านโป่งจ้อ: องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบ... (24/04/61)
อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลดอยหล่อ : วันที่ 11 เมษายน 2561 องค์การบริห... (17/04/61)
อบต.ดอยหล่อ จัดอบรมการสาธิตทำเตาชีวมวล "เตาแก๊สซิไฟเออร์แบบปั้นมือ": วันนี้ (3 เม.ย.61) ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค... (03/04/61)
สระเเกล้าดำหรัวอดีต ส.ส.สุรพล เกียรติไชยากร: วันนี้ (18 เม.ย.61) องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกอง... (20/04/61)
อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ": วันที่ 26 มีนาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตร... (28/03/61)
ประชุมการพัฒนาแหล่งน่้ำแก่เกษตรกรตำบลดอยหล่อ : วันที่ 21 มีนาคม 2561 สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 1 กงอพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จัด... (27/03/61)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 21 บ้านไร่สว่างอาร... (19/04/61)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: (18/04/61)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: (18/04/61)
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้านไร่สว้างอารมณ์: (18/04/61)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างต่อเติมระบบท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้าบ้านดอยน้อย-โทกเสือ: (09/03/61)
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านไร่สว่างอารมณ์ หมู่ที่ 21: (20/02/61)

 

 

แผนที่แหล่งท่องเที่ยวตำบลดอยหล่อ
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ

วิสัยทัศน์... ""
พูดคุย/อ่านต่อ..

 คลิก+แนวข้อสอบ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร(ทั่วไป) กรมส่... <27/02/61>
 เครื่องพิมพ์เช็ค <22/02/61>
 คู่มือสอบ(ชัวร์) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม... <18/02/61>
 (บอกแนวข้อสอบ) เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน สำนักงา... <18/02/61>
 (ใหม่ล่าสุด)คู่มือสอบ เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน ... <18/02/61>
 ชุดติวสอบ+หนังสือสอบ เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน <21/01/61>
 คู่มือสอบ(ชัวร์) เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน <21/01/61>
 คู่มือเตรียมสอบ(ใหม่) เจ้าหน้าที่ธุรการ กรมท่าอากาศยาน <21/01/61>
 [PDF]ข้อสอบ+เฉลย+คู่มือสอบ เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน... <12/01/61>
 Load หนังสือสอบ NO.1 เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน กรมบั... <12/01/61>
อ่านต่อ..

10 วิธีพิชิตเดทออนไลน์ครั้งแรก : การจะออกเดทกับคู่สนทนาออนไลน์อาจทำให้คุณกังวลได้ เมื่อมีคำถามผุดขึ้นมาในหัว อาทิ เขาจะเหมือนกับในรูปไหม? แล้วตัวคุณเองจะเหมือนกับในรูปหรือเปล่า... (26/08/52)
กล้วยน้ำว้าเสริมภูมิต้านหวัด 2009 : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ฯ เผย พุงทะลายและกล้วยน้ำว้าเสริมภูมิคุ้มกันต้านไข้หวัด09 ระบุ มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากฟ้าทะลายโจร ฝ่ายเภสัชและผลิตภั... (31/07/52)

กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าบ้านดงป่าหวาย หัวหน้ากลุ่ม คุณสุกัญญา อุปนันท์
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังธารทอง หัวหน้ากลุ่ม คุณสมพร วรรณเเถิน
เครื่องประดับถักเชือก นางสาวเยาวลักษณ์ เชื้อไทย
กาแฟอมก๋อย กาแฟอมก๋อย

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com