ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 นายก อบต.ดอยหล่อ เข้าตรวจสอบสถานีสูบน้ำชำรุด <07/02/62>

วันที่ 31 มกราคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เข้าตรวจสอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจอมทอง ที่เกิดการชำรุดเสียหาย เนื่องจากใช้งานมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลดอยหล่อ หมู่ที่ 11, หมู่ที่ 13, หมู่ที่ 16, หมู่ที่ 18, หมู่ที่ 21, หมู่ที่ 22, หมู่ที่ 25 และเกษตรกรในเขตพื้นที่ใกล้เคียง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จึงได้ประสานขอความช่วยเหลือจากอำเภอดอยหล่อ และสำนักงานชลประทานจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนต่อไป 


 การแข่งขันกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 <07/02/62>

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ได้เล่นกีฬาเพื่อพัฒนาตนเองทั้งทางด้านร่างกายจิตใจ และเพื่อส่งเสริมให้ทุกคนเห็นคุณค่าของการกีฬา ชักพาให้ห่างไกลจากยาเสพติดทุกชนิด ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสมาชิกสภา อบต.ดอยหล่อ กำนันผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มสตรีแม่บ้าน อสม. ในการนี้ นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย ส.อบจ.ประเสริฐ ทรงคำ หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนักกีฬาจากทุกตำบลในดอยหล่อเข้าร่วมการแข่งขัน มีการประกวดส้มตำลีลา การแข่งขันกีฬาพื้ันบ้าน การประกวดขบวนพาเหรด การประกวดกองเชียร์ การแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ฯลฯ จัดขึ้น ณ สนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการวัยใส ใส่ใจ ป้องกันปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม <30/01/62>

วันที่ 26 มกราคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับนักเรียนหอพักของโรงเรียนสองแคววิทยาคม ตามโครงการ วัยใส ใส่ใจ ป้องกันแก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อม ปีงบประมาณ 2562 ณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม เพื่อเสริมสร้างค่านิยมใหม่แก่วัยรุ่นไทย ให้รู้จักรักตนเอง เห็นคุณค่าของตนเอง เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น และลดผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง คนรอบข้าง ชุมชน และประเทศชาติต่อไป 


 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานวันเด็ก สนภ.3 <14/01/62>

วันที่ 11 มกราคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยให้เด็ก ๆ ร่วมเล่นเกมส์ ตอบคำถาม แจกขนม ของเล่น ให้กับเด็ก ๆ จัดบูธประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลดอยหล่อ ณ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมี พลตรี ดำรงค์ คงเดช ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 


 นายก อบต.ดอยหล่อ รับมอบโครงการงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กฯ <03/01/62>

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ส่งมอบโครงการงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 1 โครงการ คือ ระบบส่งน้ำความยาว 3,287 เมตร บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 25 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com