ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ <05/12/62>

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลบดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมงานพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ โดยมีนายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอดอยหล่อ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานเทศมหาชาติ วัดไร่พัฒนาราม <27/11/62>

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, นายชาคริต มีราจง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระเจ้าทันใจและเทศน์มหาชาติ ณ วัดไร่พัฒนาราม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ <26/11/62>

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา โดยทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ เก็บเต็นท์ โต๊ะ และเก้าอี้ หลังจากการจัดงานกีฬาดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 21 บริเวณสนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 


 การประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ <18/11/62>

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมประชุมกับกลุ่มผู้ใช้น้ำฝายดอยน้อยเพื่อวางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และรับฟังปัญหาการบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป ณ บริเวณหน้าวัดวังขามป้อม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 สนง.ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินตรวจเยี่ยมการทำงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ดอยหล่อ <14/11/62>

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยม ติดตาม และแลกเเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อตรวจประเมินการปฏิบัติงาน โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้นำเสนอข้อมูลและการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ที่มาตรวจเยี่ยม และนายชาคริต มีราจง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com