ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 อบต.ดอยหล่อ ร่วมตั้งจุดตรวจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน <18/10/61>

คืนวันที่ 17 ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ อำเภอดอยหล่อ พร้อมด้วยผู้นำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโจ้ และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ดำเนินการตั้งจุดตรวจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน และตรวจสกัดกลุ่มเสี่ยงยาเสพติด ตั้งแต่เวลา 19.00 น. - 24.00 น. ณ บริเวณสี่แยกสะพานป้อมยาม หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโจ้ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดประชุมแก้ไขปัญหาการระบายน้ำของฝายดอยน้อย <16/10/61>

วันนี้ (13ต.ค.61) องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประชุมหารือกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อรับทราบปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา กรณี การระบายน้ำของฝายดอยน้อยที่ส่งผลกระทบต่อสถานีสูบน้ำบ้านห้วยโจ้-หนองผำ1 และสถานีสูบน้ำห้วยโจ้-หนองผำ 2 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยห่ลอ 


 มอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสตำบลดอยหล่อ <12/10/61>

วันนี้ (12ต.ค.61) งานสวัสดิการสังคม ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ และผู้พิการ ตำบลดอยหล่อ จำนวน 8 ราย รายละ 1,000 บาท จากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอรุณ ศรีใส นายอำเภอดอยหล่อ หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อ เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม <04/10/61>

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกรมชลประทาน เข้าตรวจพื้นที่น้ำท่วมในเขตตำบลดอยหล่อ เพื่อให้ความช่วยเหลือและเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน 


 มอบชุด อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ <27/09/61>

วันนี้ (27 ก.ย. 61) องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อปพร.องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และคณะผู้บริหาร มอบชุด อปพร.แก่ อปพร.ที่ปฏิบัติงานตามตำสั่งศูนย์ อปพร.เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com