ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ดอยหล่อ <15/02/61>

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยนายอรุณ ศรีใส นายอำเภอดอยหล่อ กล่าวเปิดโครงการ มีการให้บริการจัดเก็บภาษี บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ และร่วมมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 รวมทั้งการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการในอำเภอดอยหล่อ โดยมีประชาชนให้ความสนใจร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ บ้านวังขามป้อม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมโครงการสร้างฝายชะลอน้ำ <05/02/61>

วันที่ 31 มกราคม 2561 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอยหล่อ ร่วมกับ สนจ.เชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันภัยแล้งให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอดอยหล่อ ณ บ้านแม่แตง หมู่ที่ 8 ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 155,000 บาท 


 นักกีฬาตำบลดอยหล่อ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 <31/01/61>

วันที่ 28 มกราคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำทีมนักกีฬาตำบลดอยหล่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2561 โดยในปีนี้เทศบาลตำบลสันติสุขเเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน ผลปรากฎว่าทีมนักกีฬาตำบลดอยหล่อคว้าแชมป์ขบวนพาเหรด "ดอยหล่อรักษ์โลก" และแชมป์ส้มตำลีลา ณ สนามกีฬาบ้านใหม่หนองหอย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 โครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ตำบลดอยหล่อ <22/01/61>

วันที่ 19 มกราคม 2561สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยหล่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แก่ประชาชนในพื้นที่เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ให้คำปรึกษากฎหมาย และให้ประชาชเข้าถึงงานบริการของกระทรวงยุติธรรมได้ง่ายขึ้น ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 <17/01/61>

บรรยากาศการจัดงานวันเด็กขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำปี 2561 นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ส.อบจ.ประเสริฐ ทรงคำ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมมอบของขวัญ ของรางวัล มากมาย ให้กับเด็ก ๆ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com