ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 ประมวลภาพกิจกกรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2552 <12/01/52>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อร่วมกับหน่วยงานราชการ สำนักงานพัฒนาภาค 3 กองบัญชาการทหารพัฒนา จัดงานวันเด็กขึ้นในวันที่ 9 มกราคม 2552 ณ สำนักงานพัฒนาภาค 3 


 โครงการสานฝัน ปันน้ำใจให้รอยยิ่มจากพี่สู่น้อง บ้านแปกแซม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ <16/12/51>

ประมวลภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้จัดโครงการสานฝัน ปันน้ำใจให้ร้อยยิ้มจากพี่สู่น้อง บ้านแปกแซม อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 9 - 10 ธันวาคม 2551 


 งานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา ฯ <20/11/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อร่วมกับอำเภอดอยหล่อ หน่วยราชการ ประชาชนทั่วไป ได้จัดงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2551 ณ หน้าที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ 


 งานลอยกระทงประจำปี 2551 <17/11/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อร่วมจัดงานลอยกระทงประจำปี 2551 ณ วัดวังขามป้อม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 


 งานขบวนแห่ตุงหลวงวัดพระธาตุดอยน้อย <10/11/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อร่วมกับวัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอดอยหลอ่และประชาชนทั่วไปร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหารกรุณาธิคุณในสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยการถวายตุงหลวง ขนาด 800 เมตร กว้าง 1 เมตร เป็นพระกุศลในพระศพประกอบพิธีแบบโบราณประเพณี
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2014 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com