ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 กิจกรรมงานประเพณียี่เป็ง ประจำปี2552 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ <05/11/52>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้จัดงานประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง)
ประจำปี2552 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้จัดกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ
และการแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2552 <26/10/52>

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2552 อำเภอดอยหล่อได้กำหนดให้มีพิธีวางพวงมาลา
เพื่อให้ส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน
ได้น้อมลำลึกถึง พระปิยมหาราช
โดยทาง อบต.ดอยหล่อ ได้ส่งพนักงานเข้าร่วมพิธี 


 การจัดกิจกรรม " 9 ในดวงใจ "ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <16/09/52>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับภาคส่วนราชการอำเภอดอยหล่อ
จัดกิจกรรม "9 ในดวงใจ" พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552
ในวันพุธ ที่9 เดือนกันยายน 2552 เวลา 09.09 น. 


 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๒ <14/08/52>

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จำนวน ๖ ศูนย์ และมอบรางวัลสายใยรักแม่ลูกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 โครงการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชนและครอบครัว <14/07/52>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยการสนับสนุนจาก
สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนิน“ โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชนและครอบครัว ”


ดาวน์โหลดเอกสาร
: 466_91_ss.jpg (313 KB.)
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2015 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com