ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจาก สนภ.3 เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในตำบลดอยหล่อ <29/01/56>

นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นตัวแทนรับมอบผ้าห่มกันหนาวจากสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้พิการ และผู้ยากไร้ที่ประสบภัยหนาวในเขตตำบลดอยหล่อ จำนวน 364 ผืน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคระบาดในนาข้าว <18/01/56>

นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคระบาดในนาข้าว จำนวน 43 ราย โดยมอบพันธุ์ข้าว จำนวน 856 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการต้านภัยหนาว ประจำปี 2556 <15/01/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการต้านภัยหนาว เพื่อช่วยเหลือผู้มีฐานะยากจนหรือด้อยโอกาส ประจำปี 2556 โดยมีท่าน ส.ส.สุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่ เขต 9 เป็นประธานในการมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ราษฎรทั้ง 26 หมู่บ้าน จำนวน 555 ผืน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 


 งานของดีและภูมิปัญญาอำเภอดอยหล่อ ประจำปี 2556 <15/01/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานของดีและภูมิปัญญาอำเภอดอยหล่อ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลาง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดงานวันเด็กแห่งชาติ <11/01/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหล่อ, คณะผู้บริหาร และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ณ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2556 โดยมีเด็ก ๆ และผู้ปกครองร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com