ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 งานขบวนแห่ตุงหลวงวัดพระธาตุดอยน้อย <10/11/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อร่วมกับวัดพระธาตุดอยน้อย อำเภอดอยหลอ่และประชาชนทั่วไปร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหารกรุณาธิคุณในสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยการถวายตุงหลวง ขนาด 800 เมตร กว้าง 1 เมตร เป็นพระกุศลในพระศพประกอบพิธีแบบโบราณประเพณี 


 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2551 <24/10/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา ในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอดอยหล่อโดยพร้อมเพรียงกัน 


 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อเข้ารับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร การประกวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 <21/10/51>

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าป๋วยขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2551 ในวันศุกร์ ที่ 17 ที่ 17 ตุลาคม 2551 ณ อาคารอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 


 ประมวลภาพการตักบาตรเทโวโรหนะ <16/10/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อเข้าร่วมงานตักบาตรเทโวโรหนะ ณ วัดพระธาตุดอยน้อย ในวันที่ 15 ตุลาคม 2551 


 ประมวลภาพกิจกรรมงานกีฬาสายใต้ <10/10/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อร่วมกับกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประชาชนในตำบลดอยหล่อจัดงานกีฬาสายใต้เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี สร้างความสามัคคี และส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ในวันที่ 9 ตุลาคม 2551 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านวังขามป้อม ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2014 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com