ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดพระธาตุดอยน้อย <10/05/53>

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อนำโดยท่านนายกวัชระ พรหมเสนใจ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดพระธาตุดอยน้อย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม พิธีกรรมทางศาสนา ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี 


 กิจกรรมสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <02/04/53>

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีท่านนายกวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นประธานในพิธี โดยภายในงานมีพิธีมอบ
วุฒิบัติแก่เด็กเล็ก ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปฐมวัยในความรับผิดชอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ทั้ง 6 ศูนย์ 


 กิจกรรมวันสตรีสากล <11/03/53>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลดอยหล่อ
ผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้จัดกิจกรรมวันสตรีสากล
ประจำปี 2553 ขึ้น
เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการรวมพลัง ส่งเสริมศักยภาพ ของกลุ่มสตรี ในการดำเนินงานกิจกรรม ด้านสาธารณประโยขน์
และสิทธิสตรี 


 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดครั้งที่12 ประจำปี2553 "ดอยหล่อเกมส์" <08/02/53>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อจัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดครั้งที่12 ประจำปี2553 "ดอยหล่อเกมส์" จัดแข่งขันระหว่างวันที่ 9-31 มกราคม 2553 ณสนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ
จัดการแข่งขันเป็น 4 ประเภทกีฬา
มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 52 ทีม จาก26หมู่บ้านในตำบลดอยหล่อ 


 กิจกรรมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓ <11/01/53>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดกิจกรรมงาน วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๓ ณ สำนักงานพัฒนาภาคที่ ๓ นทพ. โดยองค์การบริหาร ส่วนตำบลดอยหล่อ ได้จัดกิจกรรมการแสดงจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2015 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com