ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 อบต.ดอยหล่อ สนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการประเพณีสวดอิติปิโส 108 จบ <11/12/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ สนับสนุนงบประมาณโครงการประเพณีสวดอิติปิโส 108 จบ ณ วัดปากทางเจริญ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิต สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิต และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 


 งานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 <05/12/57>

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2557 วันที่ 5 ธันวาคม 2557 โดยในช่วงเช้ามีพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายเครื่องราชสักการะ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เวลา ๑๘.๓๙ น. และนอกจากนี้ยังมีพิธีเปิดตลาดชุมชนเวียงทอง ณ ทางเข้าศูนย์ราชการอำเภอดอยหล่อ โดยมีนายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน 


 อบต.ดอยหล่อ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ <03/12/57>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 จึงได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้นในวันจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างในการดูแลความสะอาดให้กับประชาชนในตำบลดอยหล่อ และในช่วงบ่ายมีการจัดแข่งขันกีฬาเปตองระหว่างคณะผู้บริหารและพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 


 อบต.ดอยหล่อ เข้าตรวจ บจก.โฟร์ที เพื่อควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำ <14/11/57>

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 เชียงใหม่ เข้าตรวจ บริษัท โฟร์ที จำกัด เพื่อควบคุมและตรวจสอบคุณภาพน้ำและกลิ่นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ ในการนี้มีการเก็บตัวอย่างน้ำเสียเพื่อตรวจสอบไม่ให้เกินค่ามาตรฐานก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดประชุมการคัดแยกขยะภายในหมู่บ้าน <14/11/57>

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดประชุมเพื่อดำเนินการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน ณ บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 17 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการปลูกจิตสำนึกและร่วมรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com