ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 งานประเพณีไหว้สาสมเด็จย่า ประจำปี 2558 <06/03/58>

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานประเพณีไหว้สาสมเด็จย่า (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) โดยมีหลวงปู่ทองสิริมังคโล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ อดีต ส.ส.สุรพล เกียรติไชยากร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 ณ วัดสิริมังคลาจารย์ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ ร่วมงานประเพณีสงน้ำพระธาตุฟ้าหลั่ง <06/03/58>

ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุฟ้าหลั่ง และสนับสนุนงบประมาณจัดงาน จำนวน 30,000 บาท เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป 


 งานมุทิตาจิตแม่ครูฟองจันทร์ เขียวหน่อเมือง ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยน้อย <26/02/58>
 


 อบต.ดอยหล่อ เข้าร่วมโครงการการรณรงค์ให้วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก <18/02/58>

โรงพยาบาลดอยหล่อ จัดโครงการการรณรงค์ให้วัคซีน dT หรือวัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก แก่พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 บรรยากาศงานแข่งขันกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 <15/02/58>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดยว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานแข่งขันกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันมีสุขภาพแข็งแรง ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านสามหลัง อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com