ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี <13/08/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อร่วมกับอำเภอและหน่วยงานราชการ พ่อค้า ประชาชน เถวายความจงรักภักดีในวันที่ 12 สิงหาคม 2551 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียติอำเภอดอยหล่อ 


 กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ <17/07/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้ร่วมสืบสานประเพณีโดยการถวายเทียนเข้าพรรษา จำนวน 15 วัดในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ นำโดยนายกิจพัฒน์ กันธิยะ นายกองค์การบริหารส่วนตำลดอยหล่อ 


 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อเข้าร่วมงานสรงน้ำรพระธาตุวัดดอยหล่อ <02/07/51>

พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อเข้าร่วมงานสรงน้ำพระธาตุวัดดอยหล่อในวันที่ 26 มิถุนายน 2551 


 โครงการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก <13/06/51>องค์การบริหารส่วนตำบลมอบสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายให้แก่สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เพื่อให้อาสาสมัครชุมชนแจกจ่ายให้กับประชาชนในเขตตำบลดอยหล่อในวันที่ 10 มิถุนายน 2551 


 โครงการอบรมพ่นยายุงองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ <29/05/51>องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อiและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอดอยหล่อร่วมจัดโครงการอบรมพ่นยายุงเพื่อป้องกันโรคให้กับตัวแทนหมู่บ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนในวันที่ 29 พฤษภาคม 2551
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2014 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com