ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อจัดโครงการบริจาคเครื่องกันหนาว ณ โรงเรียนห้วยยา <29/01/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อจัดโครงการบริจาคเครื่องกันหนาว ให้กับนักเรียนโรงเรียนห้วยยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 มกราคม 2551 


 งานกีฬาต้านยาเสพติด ดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่10 <03/12/50>

นายอำเภอดอยหล่อได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ 10 ในวันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2550 ณ สนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ ซึ่งงานดังกล่าวได้มีปรระชาชน กำหนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ดอยหล่อเข้าร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 


 ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง <30/11/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อร่วมงานวันลอยกระทง ณ วัดวังขามป้อมในวันที่ 2624 พฤศจิกายน 2550 


 การเข้าร่วมงานตักบาตรเทโวโรหนะ <29/10/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อเข้าร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ณ วัดพระธาตุดดอยน้อย ในวันที่ 27 ตุลาคม 2550 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 


 งานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2550 <25/10/50>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนเข้ารวมงานวันปิยมหาราช ณ ที่ทำการอำเภอดอยหล่อ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2550
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2014 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com