ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 วิทยุ ม.ก.พบประชาชนสัญจร (ครั้งที่ 3) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ <22/03/54>

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น"วันท้องถิ่นไทย" องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.เชียงใหม่) ในเครือข่ายสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน กรุงเทพฯ (เอ.เอ็ม. 612 กิโลเฮิรตซ์) จึงได้จัดกิจกรรมรายการ "ม.ก.พบประชาชนสัญจร" ครั้งที่ 3 เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ในเรื่องการผลิตลำไย มะม่วง ที่ดินทำกิน รวมถึงปัญหาเรื่องแหล่งน้ำสาธารณะ ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ โดยมีท่านศิวะ ธมิกานนท์ ปลัดอาวุโสอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในการเปิดงาน และท่านวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ กล่าวรายงานการเปิดงาน มีประชาชนเข้าร่วมรับฟังและร่วมแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุและพิธีไหว้สาถวายเครื่องสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีศรีสังวาลย์ <19/03/54>

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น "วันท้องถิ่นไทย" องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ หมู่บ้านสิริมังคลาจารย์ จึงได้จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุและพิธีไหว้สาถวายเครื่องสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีศรีสังวาล (สมเด็จย่า) โดยมีท่านคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธี ท่านวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ กล่าวรายงาน ในวันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2554 ณ วัดสิริมังคลาจารย์ ตำบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 การจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน <18/03/54>

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น "วันท้องถิ่นไทย" องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จึงได้จัดโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการส่งเสริมนิสัยรักการทำงานให้แก่เยาวชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน โดยมีการจับฉลากคัดเลือกนักเรียน จำนวน 36 คน ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 สานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <17/03/54>

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็น "วันท้องถิ่นไทย" องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จึงได้จัดงานสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้ครู ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีท่านคุณวัฒน์ สุคันธะกุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในการเปิดงาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 แจกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า <03/03/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2554 โดยมอบวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ เพื่อให้บริการฉีดวัคซีนกับสัตว์เลี้ยง โดยมีนายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นผู้มอบ ในวันที่ 3 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2015 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com