ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 โครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ <12/05/52>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ประจำปีงบประมาณ 2552 ณจังหวัดระยอง - ชลบุรี - กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่
4 - 5 พฤษภาคม 2552 


 โคงการอบต.สัญจรพบประชาชน ประจำปี 2552 <03/04/52>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้ดำเนินโครงการอบต.สัญจรพบ
ประชาชน ประจำปี 2552 ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม - 2 เมษายน 2552
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ และแจกเครื่อง
อุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือประชาชน 


 การแข่งขันอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2552 <18/03/52>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อร่วมกับศูนย์กีฬาอำเภอดอยหล่อ อบต.สองแคว อบต.สันติสุข อบต.ยางคราม จัดการแข่งขันกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2552 โดยนายอำเภอดอยหล่อเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันเสาร์ ที่ 15 มีนาคม 2552 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 งานกีฬาตำบลดอยหล่อ <02/02/52>

นายอำเภอดอยหล่อเป็นประธานในพิธีเปิดงานกีฬาตำบลดอยหล่อ ณ สนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ ตำบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 09.00 น. โดยมีพ่อค้า ประชาชน ผู้สูงอายุ นักเรียน นักกีฬาตำบลดอยหล่อให้ความร่วมมือมาร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียง 


 โครงการมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ <25/01/52>

นายกอองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อมอบเครื่องนุ่มห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่ จำนวน 26 หมู่บ้าน
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2015 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com