ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 งานเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ และประเพณีสืบชะตาหลวง วัดบ้านไร่พัฒนา(หนองผำ) อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ <30/10/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, ประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมงานเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ และประเพณีสืบชะตาหลวง ครั้งที่ 8 ณ วัดบ้านไร่พัฒนา (หนองผำ) ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน การเทศน์มหาชาตนั้นเป็นการเทศน์สั่งสอนคนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ การรู้จักการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และเป็นการสรรเสริญพระเกียรติคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน จำนวน 20,000 บาท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2554 


 งานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2554 <23/10/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, ประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ, พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2554 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่า เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554 ณ บริเวณมณฑลพิธีภายในสนามหน้าที่ว่าการอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ <13/10/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554 เวลา 06.00 น. ณ วัดพระธาตุดอยน้อย ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม รวมทั้งทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป โดยมีพระสงฆ์รับบิณฑบาตร จำนวน 84 รูป ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อร่วมสนับสนุนการจัดงาน จำนวน 20,000 บาท 


 โครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลดอยหล่อ ครั้งที่ 22 <06/10/54>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์ตำบลดอยหล่อ ครั้งที่ 22 ประจำปีงบประมาณ 2555 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ โดยมีนายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว และให้การสนับสนุนงบประมาณ จำนวน 40,000 บาท จัดขึ้น ณ โรงเรียนวัดวังขามป้อม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 อบต.ดอยหล่อ มอบรถโยก และรถเข็น ให้กับคนพิการ ในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ <04/10/54>

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, ส.อบต.หมู่ที่ 3, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และพนักงานส่วนตำบล ร่วมมอบรถโยก และรถเข็น ให้แก่คนพิการเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในการประกอบกิจวัตรประจำวัน ได้แก่
1. นายจู เทพประชุม หมู่ 3 มอบรถโยก จำนวน 1 คัน
2. นางบัวผัน พรมปั๋น หมู่ 6 มอบรถเข็น จำนวน 1 คัน
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2015 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com