ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2553 <17/08/53>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอดอยหล่อ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และโครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2553ขึ้น เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในสังกัดของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอดอยหล่อ มีสุขภาพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอดอยหล่อ 


 กิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2553 <30/07/53>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553โดยมีนายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้นำเทียนพรรษาไปถวายยังทุกวัดในเขตตำบลดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดกิจกรรม “มหกรรมเครือข่ายสร้างสุข สู่สุขภาพแบบพอเพียง ” <06/07/53>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดกิจกรรม “มหกรรมเครือข่ายสร้างสุข สู่สุขภาพแบบพอเพียง ”
ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน และครอบครัวขึ้น เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 โดยมีกิจกรรม การเสวนา หัวข้อ “การสร้างเครือข่ายสร้างสุข สู่สุขภาพแบบพอเพียงให้ยั่งยืน” การแสดงวงดนตรีพื้นเมือง กาดมั่วอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ การนวดแผนโบราณ การตรวจสุขภาพ ตรวจสารพิษในเลือด และกิจกรรมกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรม การทำสวนดอกไม้ และการทำตุงปีใหม่ 


 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด <01/07/53>

อำเภอดอยหล่อได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ประชาชนในอำเภอดอยหล่อได้ร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสามัคคี ตามนโยบาย 5 รั้วป้องกันยาเสพติด โดยมีหน่วยงานราชการในอำเภอดอยหล่อ สถานศึกษา ผู้นำหมู่บ้าน หน่วยงานเอกชน และประชาชนในอำเภอ ดอยหล่อเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 


 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 ร่วมกันช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้ นายตุ่น ศรีสองเมือง <14/06/53>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย นายกวัชระ พรหมเสนใจ ร่วมกับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7 นำโดย พันโทวรา อุตรพงศ์ (ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 7) และร้อยเอก เทวารัณย์ ประสาทแก้ว (นายทหารฝ่ายยุทธการและการฝึก) อีกทั้งพลทหาร จำนวน 60 นาย เข้าช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านให้กับ นายตุ่น ศรีสองเมือง อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 78 ม.3 บ้านเหล่าเป้า ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรม เวลาฝนตกไม่สามารถกันฝนได้ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้ให้การสนับสนุนเป็นวัสดุก่อสร้าง ในการช่วยเหลือครั้งนี้
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2015 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com