ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 กิจกรรมทำความสะอาดถนนภายในตำบลดอยหล่อ <14/05/51>

เจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อได้ทำความสะอาดถนนภายในตำบลดอยหล่อเพื่อลดอุบัติเหตุและเพื่อความสะอาดของถนน 


 กิจกรรมทำความสะอาดตลาดภายในตำบล <21/04/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อร่วมกับราษฎรทำความสะอาดตลาดภายในตำบลดอยหล่อ เพื่อให้ถูกต้องตามหลักอนามัยและสุขลักษณะ 


 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย อบต.ดอยหล่อ <11/04/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับเด็กปฐมวัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ในวันที่ 10 เมษายน 2551 


 โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ <10/04/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อร่วมกับโรงพยาบาลดอยหล่อได้จัดทำโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการรับสถานการณ์อุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 


 โครงการอบต.สัญจรพบประชาชน <20/03/51>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อจัดโครงการอบต.สัญจรพบประชาชนระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 10 เมษายน 2551 จำนวน 26 หมู่บ้าน
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2014 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com