ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 อบต.ดอยหล่อจัดโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน <14/03/56>

นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการจ้างงานนักเรียน นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการทำงาน ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้มีรายได้ระหว่างปิดภาคเรียน โดยมีการจับฉลากเข้าทำงานเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2556 ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 งานกีฬาผู้สูงอายุอำเภอดอยหล่อ ประจำปี 2556 <11/02/56>

นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมงานกีฬาผู้สูงอายุอำเภอดอยหล่อ ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย การนันทนาการที่เหมาะสม และเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุ โดยมีท่าน ส.ส.สุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เชียงใหม่ เขต 9 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬากลางอำเภอดอยหล่อ 


 งานกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2556 <09/02/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในงานกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ ครั้งที่ 15 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬา ส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ได้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง และห่างไกลจากยาเสพติด โดยมีนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย ส.ส.สุรพล เกียรติไชยากร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เชียงใหม่ เขต 9, นายสราวุฒิ วรพงษ์ นายอำเภอดอยหล่อ, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ทั้ง 4 ตำบล ร่วมงานกีฬาอำเภอดอยหล่อเกมส์ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬาบ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ รับมอบผ้าห่มกันหนาวจาก สนภ.3 เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในตำบลดอยหล่อ <29/01/56>

นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เป็นตัวแทนรับมอบผ้าห่มกันหนาวจากสำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้พิการ และผู้ยากไร้ที่ประสบภัยหนาวในเขตตำบลดอยหล่อ จำนวน 364 ผืน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคระบาดในนาข้าว <18/01/56>

นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคระบาดในนาข้าว จำนวน 43 ราย โดยมอบพันธุ์ข้าว จำนวน 856 กิโลกรัม ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2016 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com