ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 อบต.ดอยหล่อ จัดโครงการประเพณีกว่างชน <05/10/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดโครงการประเพณีกว่างชน เพื่ออนุรักษ์พันธุ์กว่างชนพื้นเมืองให้ดำรงอยู่ เป็นที่รู้จักของเด็กและเยาวชนในอำเภอดอยหล่อ, ให้ความรู้เรื่องวัฏจักรชีวิตของกว่างหรือด้วงกว่าง และส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีกว่างชนให้คงอยู่สืบไป โดยมีนายชัยณรงค์ นันตาสาย ปลัดอาวุโสอำเภอดอยหล่อ เป็นผู้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดกว่างชน ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา 


 ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอดอยหล่อ <24/09/56>

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์อำเภอดอยหล่อ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านใหม่หนองหอย ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 นายก อบต.ดอยหล่อ พร้อมคณะ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ <12/08/56>

นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 79 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ บริเวณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 อบต.ดอยหล่อ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 <09/08/56>

องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โดย นายวัชระ พรหมเสนใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2556 เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการี และเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยมีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การบรรยายพิเศษเรื่องโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย จากโรงพยาบาลดอยหล่อ และมอบต้นไม้ให้กับผู้ปกครองนักเรียนเพื่อนำไปปลูกที่บ้าน จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อ ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2556 <18/07/56>

นายจรูญ อินใจคำ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมถวายเทียนพรรษาแก่วัดในพื้นที่ตำบลดอยหล่อ จำนวน 18 แห่ง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา ตลอดจนเป็นการส่งเสริม และบำรุงพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   | 46 |   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2017 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com