ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

   
 

 นายก อบต.ดอยหล่อ ตรวจโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม <22/05/62>

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ, ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจติดตามโครงการจ้างเหมาก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมพร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านใหม่พัฒนา ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในระยะยาว งบประมาณ 432,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ 


 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยตำบลดอยหล่อ <15/05/62>

จากการที่ได้เกิดฝนฟ้าคะนอง ลมแรง และมีฝนตกหนักบางแห่ง เมื่อเย็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และหัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เร่งเข้าตรวจสอบบ้านเรือน สิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับความเสียหาย รวม 8 หมู่บ้าน 97 ครัวเรือน คือ หมู่ที่ 2, 3, 4, 12, 13, 17, 21 และหมู่ที่ 23 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้องค์การการบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ได้มอบลอนใหญ่ จำนวน 765 แผ่น ลอนเล็ก จำนวน 171 แผ่น ครอบใหญ่ 15 องศา จำนวน 270 แผ่น ครอบเล็ก 15 องศา จำนวน 78 แผ่น ครอบซ้าย-ขวา จำนวน 8 แผ่น และสังกะสี 10F จำนวน 20 แผ่น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอยหล่อ 


 อบต.ดอยหล่อ ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง <10/05/62>

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีสุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาฯ ร่วมกิจกรรม kick off โครงการจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดหลักปรัชญาเศรษฐกิจในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธี โดยจิตอาสาอำเภอดอยหล่อได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ทำความสะอาดหมู่บ้านบริเวณริมฝั่งน้ำปิง วัด ถนนในหมู่บ้าน จัดขึ้น ณ ลานหน้าวัดวังขามป้อม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 


 มอบกายอุปกรณ์พร้อมเครื่องยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียงตำบลดอยหล่อ <08/05/62>

วันที่ 22 มีนาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมกับ สโมสรทหารบก มทบ.33 ชมรมลูกจ้าง นายสิบ โรงพยาบาลค่ายกาวิละ โรงพยาบาลดอยหล่อ และอสม.ตำบลดอยหล่อ มอบกายอุปกรณ์พร้อมเครื่องยังชีพให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่หมู่ที่ 5 บ้านห้วยโจ้ หมู่ที่ 7 บ้านวังขามป้อม หมู่ที่ 14 บ้านหลังม่อน และหมู่ที่ 25 บ้านเวียงทอง รวม 7 ราย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 


 พิธีสืบชะตาและทอดผ้าป่าสามัคคีชมรมผู้สูงอายุอำเภอดอยหล่อ <29/04/62>

วันที่ 26 เมษายน 2562 ว่าที่ร้อยตรี สุรพงค์ กาบวัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ร่วมพิธีสืบชะตาและทอดผ้าป่าสามัคคีชมรมผู้สูงอายุอำเภอดอยหล่อ ประจำปี 2562 โดยมีนายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธี ณ โรงพยาบาลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   | 10 |   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2019 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com