ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

 

 วารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 <04/05/61>

วารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2561
อ่านวารสารแบบ e-book คลิกที่ลิงค์ https://issuu.com/doilor/docs/doilor-jan-jun-2018 


 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 <04/05/61>
 


 วารสารองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 <15/09/60>

วารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560
อ่านวารสารแบบ e-book คลิกที่ลิงค์ https://issuu.com/doilor/docs/doilor-jul-dec-2017 


 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 <26/05/60>

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558

อ่านวารสารแบบ e-book คลิกที่ลิงค์
https://issuu.com/doilor/docs/annual-report-2016 


 วารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 <17/05/60>

วารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2560
อ่านวารสารแบบ e-book คลิกที่ลิงค์ https://issuu.com/doilor/docs/doilor-jan-june-2017
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com