ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียน
วัด
คู่มือบริการประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

  
 

 ผาช่อ<13/06/54>

แหล่งท่องเที่ยวผาช่อ เป็นประติมากรรมตามธรรมชาติที่มีความมหัศจรรย์ เกิดจากการสะสมของตะกอนบริเวณขอบแอ่งของแม่น้ำ เป็นตะกอนยุคเทอเชียรี มีอายุประมาณ 5 ล้านปี สันนิษฐานว่าบริเวณนี้เป็นแม่น้ำปิงมาก่อน ต่อมาธรณีแปรสัณฐาน ชั้นตะกอนถูกดันตัวสูงขึ้น ภายหลังปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น ฝน ลม กัดเซาะชะล้างผิวหน้าชั้นตะกอน เกิดเป็นลวดลายที่สวยงาม ประกอบด้วยชั้นหิน ดิน และทรายแป้ง ต่อมาได้มีการสำรวจแหล่งท่องเที่ยว เพื่อประกอบการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ ได้สอบถามราษฎรโดยรอบพื้นที่ ได้การว่า บริเวณนี้มีปรากฎการณ์ตามธรรมชาติที่เป็นลักษณะกำแพงดินตะกอน ชาวบ้านเรียกชื่อว่า "ผาจ้อ" จึงได้มีการสำรวจเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอุทยานฯ ด้วยลักษณะที่เป็นหน้าผากำแพงดินตะกอนและชูช่อขึ้นไปบนท้องฟ้า จึงได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่า "ผาช่อ" และนักท่องเที่ยวต่างขนานนามว่า "แกรนด์แคนยอนเมืองไทย"

เส้นทางคมนาคม
1. เริ่มจากตัวเมืองเชียงใหม่ (สี่แยกสนามบิน) ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 (ถนนสายเชียงใหม่-ฮฮด) ระยะทาง 45 กิโลเมตร ถึงที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ และเข้าไปแหล่งท่องเที่ยวผาช่ออีก 10 กิโลเมตร
2. จากตัวจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 (ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด) ระยะทาง 44 กิโลเมตร ถึงศูนย์ราชการอำเภอดอยหล่อ และเข้าไปอีก 10 กิโลเมตร ถึงแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ
3. เริ่มจากตัวเมืองเชียงใหม่ (สี่แยกสนามบิน) ไปตามทางหลวงหมายเลข 108 (ถนนสายเชียงใหม่-ฮอด) ระยะทาง 47 กิโลเมตร ถึงโรงเรียนบ้านวังขามป้อม และเข้าไปอีก 10 กิโลเมตร ถึงแหล่งท่องเที่ยวผาช่อ

ปฏิทิน/ฤดูกาล การท่องเที่ยว
สามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล โดยเฉพาะฤดูหนาวและฤดูร้อนจะเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยวมากที่สุดเนื่องจากาการเดินทางสะดวกสบาย โดยสามารถติดต่อรถรับ-ส่ง ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ โทร. 0-5336-9049

สิ่งอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัย
อุทยานแห่งชาติแม่วาง ได้จัดสถานที่กางเต้นท์ไว้บริการนักท่องเที่ยวบริเวณที่ทำการชั่วคราว และได้ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่วาง สถานีตำรวจภูธรดอยหล่อ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ตรวจตราดูแลให้ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ 50160
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5336-9049 โทรสาร 0-5336-9049 ต่อ 18
เว็บไซต์ : www.doilor.org อีเมล์ : doilor.org@hotmail.com
 
     

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com