ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
วิสัยทัศน์ และอำนาจหน้าที่
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
แผนการดำเนินงาน
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ
ข้อบัญญัติ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 
 
 
  หัวข้อสนทนา : ขี้หมู
ผู้ตั้งหัวข้อ : นิรนาม
IP : 61.90.75.212
วัน-เวลา : 28/10/58 - 21:15 น.
ข้อความ : เหม็นมากเลยคะได้ทราบว่าแก้ไขแล้วแต่ตอนกลางคืนสุดเหม็นช่วยแก้ไขด้วยนะคะ.

 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : นายนิรันดร์ จันทร์ชัย
IP : 180.183.155.16
โทรศัพท์ : 0-5336-9049
วัน-เวลา : 02/11/58 - 13:49 น.
ข้อความ : กำลังอยู่ในระหว่างแก้ไขครับ ตอนนี้ทางบริษัท โฟร์ที จำกัด ได้ขุดลอกบ่อพักน้ำเสียที่อยู่ข้างโรงเรือนและวางท่อระบายน้ำเสียที่ใหญ่กว่าเดิม เพื่อลดระยะเวลามูลสุกรสัมผัสอากาศ และให้ไหลไปยังบ่อเก๊สชีวภาพ จึงทำให้ช่วงนี้จะมีกลิ่นมูลสุกร แต่อย่างไรก็ตามองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อจะได้กำชับและติดตามการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จโดยไว

 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : คนใกล้ฟาร์ม โฟร์ที
IP : 1.1.164.111
วัน-เวลา : 31/10/59 - 18:09 น.
ข้อความ : ผมและครอบครัว ตลอดจนอีกหลายๆคน หลายหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ จากโฟร์ที ขอเชิญท่านมานอนที่บ้านผมสักคืนหนึ่ง และยืนยันว่าเหม็นจริงๆ. หากไม่ได้รับกาีแก้ไข ภายในปีนี้. สามสี่หมู่บ้านใกล้เคียงจะระดมคน ประท้วงหน้าฟาร์ม โดยปิดถนนฝั่งตะวันออกหน้าฟาร์มตลอดเส้น ทาง ปิดยาวจนกว่าจะได้รับการแก้ไข และไปประท้วงที่ อบต.ด้วย. ยกระดับไปอำเภอ และยื่นหนังสือถึงจังหวัดต่อไป. ท่านไปสำรวจน้ำที่ลงน้ำปิงบ้างหรือ. ว่าต่อวันขี้หมูในฟาร์มปล่อยลงน้ำปิงปริมาณวันละเท่าไร. ข้างๆดอยน้อย. ไปดูบ้าง

 
แสดงความคิดเห็น / ตอบ
 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
 
กลับไปดูรายการทั้งหมด
 
 

 

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com