ประวัติของ อบต. ข้อมูลทั่วไป
นโยบายนายก
โครงสร้าง อบต.
อำนาจ และหน้าที่ของอบต.
รายนามคณะผู้บริหาร
รายชื่อสมาชิกสภา อบต.
อัตรากำลังของ อบต.
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา, ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา, แผนพัฒนา
สถิติรายได้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัด
นายก อบต. คุยกับประชาชน
ที่อยู่ติดต่อ
แผนที่ของ อบต.ดอยหล่อ

 
 

 

รหัส  A013
ชื่อสินค้า  กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านวังธารทอง
รายละเอียด  กลุ่มแปรรูผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร บ้านวังธารทอง จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 5 ดาว อาทิ ลำไยสีทองอบแห้ง, มะเขือเทศแช่อิ่ม อบแห้ง, ขนุนอบแห้ง, มะม่วงอบแห้ง
ผู้ผลิต  หัวหน้ากลุ่ม คุณสมพร วรรณเเถิน
ติดต่อ  โทร. 0-8196-11232
   
 
     

 

 

 
 
 Copy Right 2006-2018 โดย องค์การบริหารส่วนตําบล ดอยหล่อ - http://www.doilor.org
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่
เว็บไซต์ ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com